• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1399/07/28 ساعت 19:24

    #انسولین_نیست ؛ #پلاویکس کجاست؟

    کمبود انسولین مدتهاست مطرح میشود وحالا به یکی از بحرانی‌ترین مشکلات بیماران تبدیل شده.

    این گزارش توضیح می‌دهد که چرا نمیتوان با دستور و توصیه #انسولین معمولی را جایگزین #انسولین_قلمی کرد و جان آدم‌ها را به خطر می‌اندازد.