• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/07/28 ساعت 22:05

    کاش آقای دکتر می‌گفتند داروی بیماران سرطانی هم قابلیت کاهش دوز داره یا نه؟
    یک هفته است در به در داروی بیماری سرطانی‌مون هستیم آقای دکتر!