• افشین خماند   afkhomand@

    1399/07/28 ساعت 17:25

    #انسولین_نیست چون قاچاق می‌شود ، دو گانه‌ای میان امر اخلاقی و امر اقتصادی ، حواست هست که نانت را از کجا در می‌آوری ؟بزرگترین سئوال این دوگانه است در این مورد …از جامعه‌ای باید ترسید که جوابش این باشد : از هر راهی که شد