• داوود حشمتی   heshmatid@

    1399/07/28 ساعت 10:24

    الان مادر بگرید برای اینها که این شوق ازشون گرفته شده. اینجا #انسولین_نیست برای بیماران بعد دغدغه اینها، فرستادن کارت پستاله. برای همین اپوزیسیون ایران هیچ وقت نتونست کاری از پیش ببره.