• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/28 ساعت 07:14

    صبح‌بخیر کادر درمان،
    از کسانی که به هر دلیل به فکر خودشان نیستند انتظار نداشته باشید به فکر شما باشند.
    و من الله توفیق