• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/28 ساعت 14:50

    این فیلم امروز به دستم رسید و برای سواحل محمودآباد هست.
    از خلوتی دریا دارن سواستفاده میکنند و ماسه‌ها رو جمع میکنند …
    دریا و محیط زیست و موجوداتی که کنار دریا زندگی میکنند،کشک!
    نابودی محیط زیست برای سود و کاسبی توسط سوداگران …