• نگین شایگان   ShayganNegin@

    1399/07/28 ساعت 20:19

    امروز از عزیزی (صاحب سمت)، در خصوص تخصیص ارز انسولین سوال کردم؟
    پاسخ این بود
    فعلا که در داروخانه‌ها هست، تا دو سه هفته آینده هم بانک مرکزی بابت تامین قول مساعد داده
    #انسولین_نیست