• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/28 ساعت 13:37

    نیازهای دولت که سقفی ندارد. تنها در ۵ماه نخست امسال بیش از ۲۷۱ هزار میلیارد تومان از #بازار_سهام تامین مالی کرد و انگار هنوز هم دست بردار نیست. همین رقم ۵ ماهه امسال نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از ۷ برابر افزایش داشت. (آمار منتشر شده در ایرنا)
    #بورس