• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/07/27 ساعت 10:29

    آمریکا در بیش از یکسال گذشته بهر اقدام و فشاری علیه دیگر کشورها برای اینکه مانع تحقق چنین روزی بشود دست زد. اما حمایت جامعه بین المللی و مخالفت اعضای شورای امنیت با اقدامات آمریکا، آن کشور را در حصول اهداف خود ناکام گذاشت. آمریکا در دیپلماسی خود برای شکست برجام شکست سنگینی خورد.