• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/27 ساعت 21:55

    ۵۱ سال پیش وقتی وزیر اقتصاد وقت خبر داد تعرفه واردات خودرو ۵۰۰٪ شده، #احمد_خیامی ،بنیانگذار ایران‌ناسیونال (ایران‌خودرو فعلی) گفت: جلوگیری از #واردات_خودرو ، موقعیت انحصاری برای ما محسوب می‌شود و هر انحصاری،تلاش برای ارتقای کیفیت و رقابت را منتفی می‌کند./از کتاب پیکان سرنوشت ما