• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/07/27 ساعت 01:04

    نباید جریان‌های زیست محیطی از بستر عقلانیت و رواداری خارج شود. سیاسیون باید درک کنند و از دامن زدن به توسعه نامتوازن مبتنی بر شخم زدن بوم زادها اجتناب کنند. شورای عالی آب نیز می‌بایست یک بار برای همیشه حق آبه‌های کارون و زاینده رود که سرچشمه مشترک دارند را تعیین تکلیف نمایند.