• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/07/27 ساعت 10:28

    از امروز در پنجمین سالگرد اجرای برجام، تمامی محدودیتهای بین المللی صادرات و واردات تسلیحات که بیش از دهسال است علیه کشورمان وضع شده‌اند، پایان می‌یابند. از امروز ج.ا.ایران تنها بر اساس اصول سیاست دفاعی و نیازهای دفاعی خود به صادرات و یا واردات تسلیحات اقدام خواهد نمود.