• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/07/27 ساعت 00:50

    عصر جمعه‌ی پاییز بود و سنگینی آخرهای ماه صفر و روشماری برای اتمام ترامپ !