• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1399/07/27 ساعت 12:21

    روز پنجشنبه از مجموعه تیم #استقلال تست کرونا گرفته شد و امروز جواب این تست مشخص شد و دو بازیکن استقلال، آقایان محمد دانشگر و مهدی مهدی پور مشکوک به کرونا بودند.

    به همین دلیل این دو بازیکن تا زمان تست دوم وارد قرنطینه شدند