• همسرم گفت: یک کلمه از اون همه حرف که زدم را ننوشته. هرچی هم توی اون مصاحبه تو گفته بودی را برداشته از قول من نوشته، تازه اشتباه هم داره!
    واقعا کجای این رفتار و این تولید محتوا حرفه ایه؟آخه به چه قیمتی؟
    #روزنامه_جام_جم