• برخی دوستان که بر خودکار بودن مکانیسم ماشه تاکید داشتن در حالی که خود امریکاییها اینقدر تاکید نداشتن چرا امروز خودکار بودن #رفع_محدودیتهای_تسلیحاتی رو ندیدن؟و اینکه هیچ کشوری نتونست جلوش رو بگیره؟ اون مکانیسم عمل نکرد اما به زودی میبینند این مکانیسم خودکار رفع محدودیتها عمل میکند