• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/27 ساعت 00:34

    گفتن اینکه #انسولین_نیست ساده نیست
    مگر می‌شود به سادگی گفت هوا نیست پس نفس نکشید
    واقعیت تلخ این است که انسولین هوای زندگی است برای بیمار دیابتی
    نگران همه دوستان گرفتارم هستم