• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/27 ساعت 15:12

    دکتر عبدالله عبدالله رییس شورایعالی مصالحه ملی افغانستان که در راس هیئتی برای دیدار و گفتگو با مقامات کشورمان صبح امروز وارد تهران شده است، ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به رایزنی پرداخت.