• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/27 ساعت 00:27

    نمی‌دانم وقتی اکثریت زنان خانواده این حکم را بی هیچ اعتراضی پذیرفته‌اند باید با کدام پشتوانه ماجرا را مطرح کنم/ هر چند می‌دانم که برای هیچکدام از ورثه این ارث ناچیز اهمیت مجادله ندارد