• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/27 ساعت 00:27

    به او قول داده‌ام که متنی برای اعتراض به نابرابری ارث زن و مرد بنویسم و در گروه خانوادگی بگذارم. راستش را بخواهید برایم کار سختی شده است. من آن دختر جسور و معترض سالها پیش نیستم. حالا انگار باید مراقب برداشت‌ها و سوء تفاهم‌های شخصی هم باشم و این کار را سخت می‌کند