• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/27 ساعت 15:14

    دکتر ظریف در این دیدار حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و روند صلح به رهبری و مدیریت افغان‌ها و توافقات شرکت کنندگان در گفتگوهای بین الافغانی را مورد تاکید مجدد قرار داد.