• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/27 ساعت 00:33

    بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایان محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظامی‌کشور ۲۷ مهر ۱۳۹۹-۱۸ اکتبر ۲۰۲۰
    https://b۲n.ir/۸۱۸۶۴۲