• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/27 ساعت 17:09

    ۳۲ میلیون ایرانی (معادل ۳۸ ٪ از کل جمعیت ایران) حداقل یک ساعت در هفته #بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند./ جام جم