• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1399/07/27 ساعت 00:43

    این مواضع یعنی آقایان تصور میکنند که در آمریکا بایدن رئیس‌جمهور می‌شود
    و با طرح این مسائل اولا میخواهند که با بی‌پشتوانه نشان دادن دولت، جلوی هرگونه توافق احتمالی را بگیرند
    دوما برای تغییر دولت روحانی فشار بیاورند تا خودشان بتوانند پای میز مذاکره بنشینند