• مائده امینی   MaedMaede@

  1399/07/27 ساعت 00:44

  ری را …صدا می‌آید امشب
  از پشت کاچ که بندآب
  برق سیاه تابش، تصویری از خراب
  در چشم می‌کشاند …
  گویا کسی است که می‌خواند …
  #نیما_یوشیج