• دوستان خبری که امشب باید منتظر باشیم، تکذیب مصدومیت ویرجیل نیست، حمله اسکوزرها به خونه پیکفورده. من نمی‌دونم چرا بچه‌ها دست دست می‌کنن، شهر رو نا امن کنید براشون …