• مهدی آذربایجانی   mehdi1azar@

    1399/07/27 ساعت 00:38

    معمولا روز آخر صفر به جمع کردن پارچه مشکی‌ها و فرش و وسائل روضه و قافله می‌گذشت …نمی دانم محرومیت امسال ابتلا بود یا کفاره؟ ولی هر چه بود دلمان را حسابی سوزاند‌.
    #دلتنگ_حرم