• اوبراین ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید:
    اگر #ترامپ پیروز شود، فشارهای اقتصادی به اندازه‌ای زیاد خواهد بود که #ایران نمی‌تواند بیش از یک یا دو ماه مقاومت کند.
    در میز مذاکرات ما خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هستیم؛ #برجام چنین چیزی را محقق نکرد.