• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/26 ساعت 18:45

    مجری تلویزیون: پس ستاد #تنطیم_بازار که روی کالاهای اساسی قیمت‌گذاری می‌کند، چه فایده‌ای دارد؟
    رییس اتاق اصناف: هیچی.
    پ.ن: این پاسخ درباره نتایج خیلی دیگر از راهکارهای من‌درآوردی برای حل #مشکلات_اقتصادی صدق می‌کند!