• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/26 ساعت 13:50

    با توجه به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ و بازار انواع خودروها،محاسبات نشان می‌دهد تنها طی یک سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با #پیش_فروش_خودرو ، #رانت توزیع شده است.این رقم ۲برابر کل درآمدهای نفتی امسال کشور است.
    (محاسبه از انجمن قطعه‌سازان _ایرنا)