• دوستانی که دوگانه دیپلمات - سرباز یا مذاکره - موشک میسازن باید حاصل این موفقیت دیپلماتیک و رفع یک مانع بزرگ برای سرمایه‌های نظامی کشور رو هم ببینن شاید نظرشون عوض شد