• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/26 ساعت 01:10

    برگشت روند #بورس ربطی به حمایت #دولت ندارد.اصلاح شدید قیمت‌ها، جذابیت بنیادی سهام و گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها، بورس را به سمت تعادل هدایت کرده و حقوقی‌ها جز به‌هم ریختن بازار نقش دیگری ایفا نکردند./ علیرضا تاجبر(دنیای اقتصاد)