• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/26 ساعت 22:41

    سجاد شهیدیان و افرادی مثل او برای ما قهرمان هستند، سایت Payment۲۴ خدمت بزرگی به خانواده‌های ایرانی، جوانان جویای تحصیل و اهالی فناوری و ICT ایران ارایه می‌کرد. برای شهیدیان آرزوی سلامتی و آزادی زودهنگام و برای ظالمینی که او را گرفته‌اند نکبت و انتقام آرزو می‌کنم.
    #روایت_تحریم