• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/07/26 ساعت 16:19

    این رجاله نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی است … فکر کرده توییتر همان‌جایی است که تویش بزرگ شده. تهدید می‌کند. وای اگر از پس امروز بود فردایی مردک!