• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/07/26 ساعت 16:20

    از همین رو تهران تصویر شده از سوی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، باید که همه جانبه و نزدیک به واقعیت باشد؛ رویکردی که امیدوارانه می‌کوشد تهران را شهری بهتر برای شهروندانش کند و در این مسیر، با هیچ‌کس تعارف نداشته باشد./۹
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق