• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1399/07/26 ساعت 16:10

    تعدا فقیر مطلق جهان در سال ۱۹۹۰ حدود ۲ میلیارد نفر بوده که با سیاست‌های موفق چین، هند و برخی کشورهای دیگر به شدت کاهش پیدا کرده است.

    #Poverty #World