• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/26 ساعت 03:26

    نکته جالب این‌ست که در قیاس با حتی سه سال پیش، امروز امکانات و زیرساخت قابل قبولی برای ساخت شبکه‌های اجتماعی در ایران ایجاد شده، که به توسعه‌دهنده فرصت میده امکانات پیچیده با سرعت بالا را برای کاربرانش تعریف کند. این خیلی امیدوارکننده است.