• دوستانی که دوگانه دیپلمات و سردار میسازند و موشک و مذاکره رو روبروی هم می‌دونن باید حاصل تلاش دیپلماسی برای رفع یک محدودیت چندین ساله از بزرگان بخش نظامی کشور رو هم ببینن شاید نظرشون عوض شد