• رهبر انقلاب فرمودند امام حسن(ع) نرمش قهرمانانه کردند حالا مدعیان ولایت میگویند ایشان به خاطر خیانت سرداران و نه مخالفت مردم با جنگ صلح کردن،اینا همونایی هستن که میگفتن جام زهر رو اطرافیان به امام خمینی دادن در حالی که رهبری فرمودن کار امام عاقلانه و مدبرانه بود.چند چندید؟