• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/25 ساعت 22:39

    از احمدرضا عابدزاده بعدها پرسیدن چرا مقطعی رفتی استقلال؟گفت پدر زنم مجبورم کرد!
    حکایت این بنده خداس که برا ذوالنوری رجز میخونه!
    آقای روحانی نکن آقا،شما رو بعد ریاست جمهوری کاریت ندارن ولی چوبش رو این بنده‌خدا باید بخوره.
    نکته:در هنگام ازدواج اهرم فشار پدرزن رو درنظر بگیرید.