• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/25 ساعت 13:08

    به همه هم‌میهنان معظمی که قصد تحلیل انتخابات آمریکا رو دارن پیشنهاد میکنم حداقل ۱ بار قانون اساسی این کشور رو بخونن!
    وقتی هنوز نمیدونید رای الکترال چیه مگه مجبورید اظهارفضل بفرمایید؟!