• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/07/25 ساعت 11:13

    اسم این بازی Sling Puck است که تو ایران هم گوگل کنید اینترنتی می‌فروشند. هم مناسب کودکان و هم مناسب بزرگسالان است.