• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/24 ساعت 21:43

    اهمیت ثبت و بازگویی #روایت_تحریم را از مستندهای بی‌بی‌سی در مورد جنگ می‌فهمیم، اگر امروز مظلومیت مردم و صلابت ایران ثبت نشود ده سال دیگر تحریف، هویت‌ستیزی و ذلت را به عنوان تاریخ تحریم به خورد بچه‌های‌مان خواهند داد.