• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/24 ساعت 23:39

    «ولی #بایدن بیاد اوضاع خوب میشه،شک نکن»
    دیگه حس مشمئز کننده‌ای از شنیدن این جمله بهم دست میده،این عبارت(ابلهانه)روی دیگه جمله «کار خودشونه» هست!
    همونقدر سطحی و عوامانه!