• از سال ۲۰۰۷(قطعنامه ۱۷۴۷)#تحریم_تسلیحاتی شدیم و از سال ۲۰۱۴(قطعنامه ۲۲۳۱) برای ۵سال تحت محدودیتهای خرید تسلیحات قرار گرفتیم.از زمان ترامپ و دقیقا از ۱سال قبل آمریکا همه تلاشش رو برای تمدید محدودیت به کاربرد اما نشد. اگر اهمیت نداشت، هدف از این همه تحریم‌ و تلاش برای حفظش چه بود؟