• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1399/07/24 ساعت 09:58

  خلاصه #خبر_خوش رئیس جمهور:
  ۱.این تحریم پس از ۱۰سال برداشته می‌شود.
  ۲.از یکشنبه می‌توانیم اسلحه‌مان را به هر که خواستیم بفروشیم و از هر که خواستیم #اسلحه بخریم.
  ۳.قرار است با برداشته شدن این #تحریم‌ ، ایران جنگنده‌های سوخو از روسیه خریداری کند.
  (دنیای اقتصاد)