• امیررضا نظری   AmirrezaNazari_@

    1399/07/24 ساعت 15:00

    هرچی فکر میکنم نمیفهمم گزینه ایده‌آل آقای آشنا کیه.
    امیدوارم هرکی هست دقیقا برعکس رویه دولت در ۹۶ تا ۹۹ کار کنه!