• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/07/24 ساعت 20:42

    #نرخ_سود بازار بین‌بانکی در ۴ ماه اخیر ۲برابر شده است.طبق گزارش امروز #بانک_مرکزی این نرخ از ۱۰٪ در خرداد به حدود ۲۰٪ در مهر امسال رسیده است.آیا این گزارش بانک مرکزی، به معنای افزایش نرخ سود سپرده بانکی در آینده نزدیک نیست؟