• جای تعجبه که سرسخت‌ترین مخالفان امریکا در ایران که شعارهاشون همیشه بلند بوده، تو این چند ماه و در برابر پیروزیهای متعدد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بر امریکا یا ساکتند یا تخطئه میکنن. انصافا اگر یک دهم این پیروزی‌ها در دوران معجزه هزاره بود الان چند تا حماسه از توش ساخته بودن؟