• #افشای_الف
    دیروز فولاد مبارکه ۲۱۸ هزار تن ورق در مچینگ بورس کالا،به قیمت ۲ هفته قبل،فروخته و ۹۰۰ میلیارد تومان رانت توزیع کرده؛ جالب این‌که به‌جای پول نقد معادل۳ هزار میلیارد تومان ال‌سی دریافت کرده‌ است
    چه خبره؟با وجود مخالفت بورس‌کالا؛ علت اصرار به عرضه #فولاد در مچینگ چیست؟